:: POCZTOWKARNIA.pl :: Pocztówki, kasety, płyty, ziny, naszywki...


  HOME  *   POCZTÓWKI  *   KASETY  *   CD  *   KOSZULKI  *   NASZYWKI  *   PRASA  *   NAKLEJKI  *   PRZYPINKI  *   LINKI  *   ACK/ABC


       ZASADY ZAMIAWIANIA i KONTAKT


ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ

ACK/ABC (Anarchistyczny Czarny Krzyż/Anarchist Black Cross) jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za anty-autorytarne przekonania i działalność społeczno - polityczną. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności, jest inicjatywą zupełnie oddolną. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych i zaprzestania represji.

ACK-Życie to ubezpieczalnia, która od 1999 r. prowadzona jest przez grupy ACK. Inicjatywa ta zapewnia wszystkim ubezpieczonym, w obliczu represji wobec nich (za poglady, działalnośc społeczną i polityczną, udział w ruchu ekologicznym, pacyfistycznym, anarchistycznym, skłoterskim, antyfaszystowskim itp.) pokrycie kosztów obsługi prawnej i sądowej.

Założenia ACK-Życie:

- składka 10 zł co 3 miesiące

- składka 20 zł co 6 miesięcy

- składka 30 zł co 9 miesięcy

- składka 40 zł co 12 miesięcy

- wpłacający po pierwszej wpłacie otrzymuje potwierdzenie w postaci legitymacji ubezpieczeniowej, na której znajdują się: dane (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) + nr wpłaty + nr legitymacji.

- ACK-Życie zobowiązuje się do publikacji raportów finansowych dla zainteresowanych ubezpieczonych.

- pomoc wydawana będzie w trybie przyspieszonym po przedstawieniu dokumentów (tryb przyspieszony w przypadku aresztowanych).

Kupić taką legitymację i opłacić kolejne składki możecie u nas!

Nawet jeśli sami aktywnie nie działacie, ubezpieczcie się - wspieracie w ten sposób innych aktywistów!ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ - link do strony ACKPOLECAMY!!!

Pasażer - magazyn muzyczny,
z kolumną pisaną przeze mnie, zamów juz teraz!!! Największy polski fan-zin.

więcej znajdziesz tutaj...Pocztowkarnia.pl © 2003-2009 ELATED.com / Rumun / Anioł